DISCIPLES PRAYER

אבינו שבשמים יתקדש שמך
ABIYNU SHEBASHAMAYIM YITKADASH SH’MEKA:
תבא מלכותך, יעשה רצונך כמו בשמים
TAVO MAL’KUTHEKA YEASEH RETZON’KA KEMO BASHAMAYIM
כן בארץ
KEN BAARETZ:
את-לחם חקנו תן-לנו היום
ETH LECHEM CHUKENU TEN LANU HAYOM:
וסלח-לנו את-חבותינו
US’LACH-LANU ETH CHOVOTHEYNU
כאשר סלחנו גם-אנחנו לחיבינו
KAASHER SALACHNU GAM ANACHNU L’CHAYAVENU:
ואל-תביאנו לידי נסיון,
W’AL TEVIY-ENU LIYDEY NISAYON
כי אם-חלצנו מן-הרע
KIY IM CHAL’TZENU MIN-HARA
כי לך הממלכה והגבורה והתפארת
KIY L’KA HAMAMLACHA W’HAGBURA W’HATIF’ERETH
לעולמי עולמים
L’OLMEY OLAMIYM
אמן
AMEN